برنامه زمان بندی سمینارهای اجلاس چهاردهم

بازگشت

برنامه زمان بندی سمینارهای اجلاس چهاردهم

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه ؛ در حالی که روزهای اندکی تا شروع اجلاس سیزدهم فرصت باقی مانده، رفته رفته میرود تا حال و هوای معاونت رنگ و بوی کاملا اجلاسی به خود بگیرد. در این راستا اعلام جدول و برنامه زمان بندی سمینارها و ساعات برگزاری آنها علاوه بر زمان بندی مناسب برای بهره برداری حداکثری همکاران و علاقمندان از بخشهای مختلف آموزشی اجلاس، امکان زمان بندی را برای همکاران در دو روز برپایی آن، مهیا ساخته و موجبات استفاده بیشتر و بهتر از اجلاس را فراهم می کند.در ذیل این خبر جدول روزهای اول و دوم و سایر مشخصات مورد نیاز برای استفاده از آنها را ملاحظه فرمایید.