تعیین اعضای کمیته های اجلاس چهاردهم

بازگشت

پس از انتخاب دبیر اجلاس، نوبت به انتخاب کمیته های مختلف، افراد تشکیل دهنده کمیته ها و شرح فعالیت هر کدام از آنها فرا رسید. این گزارش می افزاید کمیته های تعیین شده عبارتند از: کمیته راهبری با مسئولیت آقای دکتر علیدادی، کمیته هماهنگی به دبیری مهندس فهمی،  دبیرخانه اجلاس با مسئولیت مصطفی درجزی، کمیته اجرایی با مسئولیت دکتر رحمتی، کمیته ارزیابی با مسئولیت مهندس بندری، کمیته علمی با مسئولیت مهندس صهبا، کمیته ارزیابی طرح ها، مقالات علمی و نمایشگاه با مسئولیت دکتر بهروزی، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات با مسئولیت رضا ابراهیمی و کمیته بین الملل با مسئولیت  آقای مهندس دهقان نیری