بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام در نمایشگاه

کلیه شرکت هایی که مایل به شرکت در نمایشگاه چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه می باشند لازم است فرم ذیل را پس از تکمیل به شماره 22164181 فکس نمایند.