در مراسم اختتاميه چهاردهمين اجلاس فناوري رسانه كه در سالن همايشهاي بين المللي صداوسيما برگزار شد برگزيدگان اين اجلاس معرفي شدند.

بازگشت

 

به گزارش ستاد خبری کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه، كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه ضمن قدرداني از عوامل فني در همه  ايستگاه‌هاي پرقدرت تلويزيوني سراسر كشور، ايستگاه‌هاي برگزيده اين حوزه را بدين ترتيب اعلام كرد: ايستگاه تلويزيوني جواد الائمه- مركز خراسان رضوي، ايستگاه تلويزيوني اروميه جديد - مركز آذربايجان غربي ،ايستگاه تلويزيوني مراد تپه - مركز قزوين، اين كميته لوح تقدير ، تنديس اجلاس چهاردهم فناوري رسانه و رتبه ي برتر ايستگاه‌هاي پرقدرت تلويزيوني و اف‌ام را نيز به ايستگاه تلويزيوني اروميه جديد و آقاي مهندس عبدالله اسدي مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مركز آذربايجان غربي اهداء كرد.

همچنين ضمن قدرداني از  همه  ايستگاه‌هاي راديويي سراسر كشور ، ايستگاه راديويي سپيد دشت- مركز چهارمحال و بختياري ،ايستگاه راديويي آيت الله غفاري- مركز آذربايجان شرقي ،و ايستگاه راديويي سبزوار- مركز خراسان رضوي را ايستگاه‌هاي راديويي برگزيده اين حوزه معرفي كرد و لوح تقدير، تنديس اجلاس چهاردهم فناوري رسانه و رتبه ي برتر ايستگاه‌هاي راديويي را به ايستگاه راديويي آيت الله غفاري و آقاي مهندس عليرضا يگانه مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي مركز آذربايجان شرقي  اهداء كرد.

 كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه ضمن قدرداني از كليه مديريت‌هاي پشتيباني فني صدا و تصوير مراكز،مديريت پشتيباني فني صدا و تصوير مراكز ايلام ،يزد و خراسان رضوي را به عنوان برتر در اين بخش نائل و لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر پشتيباني فني صدا و تصوير را به  مديريت پشتيباني فني صدا و تصوير مركز ايلام و آقاي مهندس جواد احمدنژاد مدير پشتيباني فني صدا و تصوير مركز ايلام  اهداء كرد.در بخش مديريت‌هاي فناوري اطلاعات مراكزاستان‌ها،  مراكز چهارمحال و بختياري ،فارس و هرمزگان(خليج فارس) برگزيده شدند و لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر فناوري اطلاعات به مديرفناوري اطلاعات مركز هرمزگان(خليج فارس)  سركارخانم مهندس مريم خالقي مدير فناوري اطلاعات مركز هرمزگان(خليج فارس)  اهداء شد.

كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه ضمن تشكر از مديريت‌هاي نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مراكز،در گروه "الف"،  مديريت نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مراكز  كرمان ،فارس وخراسان رضوي را برگزيدگان اين بخش معرفي و لوح تقدير، تنديس اجلاس را به مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مركز خراسان رضوي ،آقاي مهندس شاه‌رضا عباسي  اهداء كرد.

در بخش مديريت‌ نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام در گروه "ب" مراكز ،سيستان و بلوچستان خراسان جنوبي هرمزگان(خليج فارس) برگزيده شدند و لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر  به مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مركز هرمزگان(خليج فارس) آقاي مهندس عباس سگرتاجيك اهداء شد .

در بخش مديريت‌هاي نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي مراكز نيز مراكز آبادان ،آذربايجان شرقي و گلستان برترين ها معرفي شدند و  لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر به مركز گلستان آقاي مهندس عبدالرضا عرب مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي اين مركز اهداء شد .

كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه در بخش مديريت تعميرات ساختمان‌ها و تاسيسات مراكز استانها، مراكز فارس سيستان و بلوچستان و خوزستان را در گروه "الف " و مراكز زنجان ،خراسان جنوبي و لرستان  را در گروه "ب" برترين هاي اين بخش اعلام كرد .لوح تقدير، تنديس و رتبه برتر اين بخش هم در گروه هاي دوگانه به ترتيب به مركز فارس ،آقاي مهندس محمد دوكوهكي و مركز لرستان ،آقاي مهندس محمد امرائي  اهداء كرد.

در بخش ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مراكز،سيستان و بلوچستان ،لرستان و خراسان جنوبي رتبه برگزيده را كسب كردند و  لوح تقدير، تنديس و رتبه برتر  به آقاي مهندس حامد زراعتگر مدير ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مركز خراسان جنوبي اهداء شد .در مديريت‌هاي ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مراكز، كرمان ،كهكيلويه و بويراحمد برترين ها معرفي شدند و مركز كرمان  لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر را كسب و آقاي مهندس رضا فرح بخش جايزه اين بخش را كسب كرد.  در بخش‌هاي مونيتورينگ فني مراكز، آذربايجان شرقي و هرمزگان برگزيده شدند و لوح ، تنديس او رتبه برتر هم به مركز هرمزگان (خليج فارس) و آقاي مهندس عبدالعلي احترامي اهداء شد.

كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس فناوري رسانه ضمن قدرداني از زحمات و تلاش‌هاي پيگيرانه معاونين محترم فني مراكز، معاونت فني مركز فارس ،معاونت فني مركز خراسان رضوي و معاونت فني مركز لرستان برگزيدگان اين حوزه انتخاب كرد و لوح تقدير، تنديس اجلاس و رتبه برتر را به  معاونت فني مركز لرستان آقاي مهندس نصیر جوكار اهداء كرد.

مراكز فارس ، خراسان رضوي و هرمزگان  مراكز برگزيده اين اجلاس معرفي شدند و لوح ، تنديس و رتبه برتر مراكز به مركز خراسان رضوي اهداء شد و آقاي محسن نصرپور مدير كل مركز خراسان رضوي جايزه اين بخش را به خود اختصاص داد .

در ميان شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري رسانه،  شركت فرا افرند و شركت فناموج افرند البرز ؛فعل ترين شركت ها معرفي شدند و لوح ، تنديس و رتبه برتر شركت هاي حوزه فناوري رسانه به شركت فرا افرند و و آقاي مهندس احمدي علي آبادي مديرعامل اين شركت اهداء شد .

كميته ارزيابي چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه ضمن قدرداني از تلاش‌هاي بي وقفه نمايندگي‌هاي ستادي معاونت توسعه و فناوري رسانه  لوح، تنديس اجلاس و رتبه برتر نمايندگي‌هاي معاونت توسعه و فناوري رسانه را به  اداره كل فني معاونت سيما و  آقاي مهندس قاسم الهام بخش مديركل فني سيما اهداء كرد .

در بخش واحدهاي ستادي تهران  لوح ، تنديس و رتبه برتر واحدهاي ستادي معاونت توسعه و فناوري رسانه به اداره كل فرستنده‌هاي راديويي، آقاي مهندس عليرضا شريفي اهداء شد .

همچنين جايزه بالاترين رشد رتبه ارزيابي واحدهاي ستادي تهران به اداره كل ساختمان و تاسيات ، آقاي دكتر آرش قندچي ، لوح، تنديس اجلاس و رتبه برتر طرح‌ها و ايده‌هاي خلاقانه ممتاز حوزه فناوري رسانه به طرح هاي :
1) نقطه يابي بهينه و احداث 4 ايستگاه جديد تلويزيوني با رويكرد تامين پوشش و حذف 27 ايستگاه كم قدرت در استان اصفهان- مركز اصفهان 2) طراحي و پياده سازي چرخه مديريت توزيع محتواي رسانه اي در فضاي مجازي(سامانه فرفره) مركز فارس ،3)طراحي و پياده سازي سامانه ارسال و دريافت تصوير بر بستر شبكه مخابرات سيار و اينترنت با قابليت ديكُد تصاوير و امكان ارائه مالتي ويوئر پيشرفته به مركز همدان اهداء شد كه آقايان دكتر مسعود احمدي افزادي ، سيد تقي سهرابي و دهقان نيري مديران كل اين مركز به نمايندگي از همكارانشان جوايز مذكور را دريافت كردند.