شعار اجلاس چهاردهم

بازگشت

در ادامه جلسات هماهنگی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه، نوبت به انتخاب شعار اجلاس که به نوعی اهداف کلان مدیران رسانه را در بر دارد رسید و با انتخاب شعار " رسانه ی هوشمند، رسانه ی آینده" خط و نشان آینده نگری برای رسانه و دست یافتن به افق روشن رسانه ای را ترسیم کردند.