بازگشت به صفحه کامل

محتوای صفحه ایده

post image 3
 
 
 
شیوه ارسال طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه همکاران فنی در تهران و مراکز استان به دبیرخانه اجلاس چهاردهم :
1.ثبت نام و ورود درسایت از طریق لینک ارسال ایده 2.مطالعه آیین نامه ارسال و ارزیابی طرحها و ایده ها 3.تکمیل فرم به صورت کاغذی و دریافت تأییدیه و امضای مدیران کل واحدهای ستادی تهران و معاونین فنی مراکز و ضمیمه آن به فرم الکترونیکی 4.تکمیل مستندات مربوط به طرح شامل گزارشات فنی، عکس، نقشه و سایر اطلاعات متناسب با طرح و ضمیمه نمودن آن به فرم الکترونیکی 5.تکمیل فرم اطلاعات طرح/ایده از طریق سایت به انضمام فایل زیپ شده مستندات ضروری و تصویر فرم کاغذی تکمیل شده موضوع بند 3