بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه با دکتر بهروزی: دبیرکمیته ارزیابی طرحها، مقالات علمی و نمایشگاه

بازگشت

در

س: درکمیته ارزیابی طرحها، مقالات علمی و نمایشگاه که شما دبیر آن هستید چه اتفاقاتی در حال انجام است؟

این کمیته سه عنوان کاری که از عناوین مهم اجلاس است را در بر می گیرد. من کلامم را از نمایشگاه آغاز می کنم.چرا که خروجی اجلاس به نحوی خود را در بستر نمایشگاه نشان می دهد. شرکت های مختلفی که سالها با سازمان همکاری دارند و محصولات مختلفی را توسعه داده اند، در این نمایشگاه ها حاضر و جدیدترین محصولات خود در حوزه برودکست را ارائه می کنند. بخشی از نمایشگاه را هم به شرکت های دانش بنیان استارت آپی اختصاص داده ایم.

س: نمایشگاه اجلاس چهاردهم چه اهدافی را دنبال می کند؟

برای نمایشگاه اجلاس یک قاعده کلی را در نظر گرفته ایم و آن شناسایی نیازهای سازمان به شرکت ها و شناسایی قابلیت های شرکت ها به سازمان است. یعنی از طرفی مدیران ما از شرکت ها بازدید کرده و قابلیت های جدیدی که آن شرکت ها دارند و توانایی تولید محصولات مورد نیاز سازمان را دارند شناسایی کنند و با تعامل با آنها در پروژه های مورد نظر از قابلیت های آنها استفاده کنند و شرکت ها هم از طریق این تعامل به شناسایی هر چه بیشتر نیازمندیها بپردازند.

موضوعی که در سال گذشته و همچنین در اجلاس چهاردهم مطرح است، در دستور کار قرار دادن فناوری رسانه های نوین است تا تنها به عنوان نمایشگاه رسانه های سنتی شناخته نشویم و تنها به ارائه تکنولوژی های سنتی و بومی سازی شده رسانه نپردازیم. بلکه هر کدام جایگاه خاص خود را دارد و بی شک خیلی ارزشمند است و در زمینه تکنولوژی های سنتی رسانه، موضوع توسعه تکنولوژی را هم مد نظر داریم ولی تأکید بر رسانه های نوین است که آنها را بیشتر مورد شناسایی قرار دهیم. از جنبه های مختلف هم از جنبه نیازهای سازمان معرفی شود و هم شرکت ها توانمندی هایی را که سازمان از آن بی اطلاع است و وادیه های جدیدی که سازمان می تواند در آن وارد شود مانند: IPTV ، سوشال TV ، کلودکامپیوتینگ، موضوعات نوین امنیتی، که از جمله موضوعات نوین و جدید جهانی است.

س: آیا نحوه انتخاب شرکت ها براساس ضرورت ها و اهداف سازمانی است؟

واقعیت این است که بیشتر هدف ما بهره برداری صحیح از نمایشگاه است و صرفاً یک شو نمایشی نباشد. لذا قطعاً دنبال برتری شرکت ها هستیم. برتری از لحاظ تحقیق و توسعه از قابلیت های خوبی برخوردار باشد تا سازمان صدا و سیما بتواند از میان آنها بهترین محصولات را شناسایی کند. قطعاً سازمان به دلیل تعهد از شرکتی دعوت نمی کند بلکه به دنبال بهترین ها هستیم. شرکت هایی که خروجی بهتری دارند را معرفی کنیم و لذا یک رقابتی میان شرکت ها بوجود خواهد آمد که در سالهای آتی محصولات بهتر و جدیدتری را ارائه نمایند. باید رویکردی را اتخاذ کنیم که شرکتها احساس کنند که هر چقدر محصول نوین و جدیدتری ارائه دهند ما به مصرف آنها بیشتر راغب هستیم.

س: حضور چه شرکت هایی در نمایشگاه پررنگ تر است، داخلی، خارجی یا دانش بنیان؟

در نمایشگاهی که طی سالیان گذشته برگزار شده تمرکز بیشتر بر روی شرکت های دانش بنیان بود. شرکت های خارجی در فرصت های دیگری راهکارهای ورود به سازمان را پیدا می کنند و عموماً از روش های مختلفی استفاده می کنند و شاید بستر تبلیغات کشور هم بیشتر به سمت شرکت های خارجی باشد. ما در اتوبان ها به ندرت تبلیغ یک شرکت داخلی را می بینیم. چون بسترهای تبلیغ برای شرکت های داخلی وجود ندارد و شاید توانمندی تبلیغات شهری و تلویزیونی را ندارند، ما سعی کرده ایم آنها را به نمایشگاه دعوت و معرفی کنیم، آنهم با توجه به توانمندی و قابلیت هایی که دارند و با توجه به فعالیت آنها در حوزه محصولات نوین و لبه تکنولوژی .

 این رویکرد عملاً مقایسه ما در خصوص شرکت های داخلی و خارجی است ولی به این مفهموم نیست که از شرکت های خارجی دعوت نمی کنیم . از میان شرکت های خارجی متقاضی حضور در نمایشگاه تعداد معدودی را انتخاب می کنیم نه فقط برای معرفی محصولاتشان بلکه برای معرفی پلت فرم و تکنولوژی های جدید است که با این نحوه معرفی بتوانیم در آینده از این تکنولوژی ها و از طریق شرکت های داخلی استفاده کنیم .

ما باید اعتقاد قلبی داشته باشیم که محصول داخلی راحمایت کنیم به این معنی که محصول به کیفیت و درجه ای از مطلوبیت برسد که بتوانیم در سازمان از آن استفاده نماییم، عملا برای فرزندان خودمان ایجاد اشتغال کرده ایم . راحت ترین راه خرید یک محصول خارجی موجود در بازار است ولی اگر بپذیریم که هر محصولی برای رسیدن به یک درجه ای از کیفیت باید یک دوره ای را طی کند .

س: در خصوص ارسال طرح های خلاقانه توضیح فرمایید؟

بخش دیگری از وظایف این کمیته که ایده اولیه آن توسط دکتر علیدادی مطرح و تاکید زیادی بر اجرای آن دارند، طرح ها و ایده های خلاقانه ونوآورانه است. موضوعی که کمتر به آن توجه شده است . اینکه محصولی وجود دارد و سعی می کنیم مشابه آن را بسازیم یا کپی برداری و مهندسی معکوس می کنیم ، در عین ارزشمندی، ولی اینکه متناسب با نیاز سازمانی ، طرح های خلاقانه ای که درجاهای دیگر اجرا نشده است را مطرح کنیم و آن طرح به تولید محصول یا راهکار یا به چرخه منتهی شود ارزشمند تر است. این هنری است که امیدواریم در معاونت فنی با یک طرح آن را آغاز و به سرانجام برسانیم.

طرح هایی که قابلیت اجرایی دارند و در اجلاس تائید می شوند، مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند .تمام همت ما آن است که بعد از اجلاس از افرادی که در طرحها دخیل بودند دعوت نمائیم تا به راهکارهایی که امکان حمایت از آنها در عملیاتی کردن و تولید محصول شان وجود دارد بپردازیم.

لزوماً طرح خلاقانه طرح فردی و تک نفری نیست . بعضی از طرحها توسط گروه و یا چند نفری ارائه می شود. ما تصمیم داریم که ایده های برتر را معرفی، حمایت و پشتیبانی نمایم تا موجب جذب و ترغیب بیشتر افراد شویم .

س: در خصوص مقالات که سومین وظیفه کمیته شما می باشد توضیح فرمایید؟

سومین وظیفه این کمیته موضوع مقالات است. در اجلاس چهاردهم دکتر علیدادی و مهندس فهمی تأکید فراوانی بر جذب مقالات بیشتر دارند. موضوع مطرح در خصوص مقالات و کار علمی در کشور ما این است که در دانشگاه ها اساتید باعث تشویق دانشجویان برای حضور در کنفرانس های علمی شناخته شده بین المللی می شوند. و از آن مهمتر ارسال مقاله به ارگان ها یا سازمان هایی است که موجب چاپ آن در مجلات معتبر بین المللی شوند.

اجلاس فنی به دلیل اینکه سابقه دریافت مقالات آن خیلی مطرح نبوده و خیلی شناخته شده نیست کار سخت و دشواری برای جذب مقالات پیش رو دارد. با این حال براساس تأکید دکتر علیدادی سعی کردیم اطلاع رسانی جامعی به دانشگاه های سطح کشور انجام دهیم و به آنها اطمینان داده شود که این مقالات براساس داوری خوب و مناسبی که روی آن انجام می گیرد و از آن مهمتر سعی کنیم هم بستر ارائه این مقالات در اجلاس را فراهم کنیم، افراد بتوانند با سازمان تعامل برقرار کنند و همچنین در تلاش هستیم نه تنها این مقالات را در فصل نامه موج به چاپ برسانیم بلکه در تلاش هستیم تا این مقالات را برای مجلات معتبر بین المللی بعد از پذیرفتن به چاپ برسانیم.

س: معیار ارزیابی مقالات چگونه است؟

در خصوص مقالات ، خانم مهندس صهبا یک کمیته علمی را با مسئولیت ایشان تشکیل داده اند و افراد خبره ای را که در سازمان، کشور و حوزه های مرتبط با محورهای اجلاس تطابق دارند انتخاب کرده اند این افراد موضوعاتی که در فراخوان مقالات آمده است را مشخص و در خصوص محورها بحث و بررسی کرده اند و بر روی شعار اجلاس تمرکز نموده و حالا مقالاتی که در غالب فراخوان ارسال می شود به طبع یک کمیته علمی را خواهیم داشت که مقالات ارسالی را بسته به موضوعات دسته بندی کرده و به افراد مختلفی ارسال می شود تا این مقالات را داوری کنند و سعی کرده ایم برای هر مقاله داوری های متقن خوبی داشته باشیم.

س: موضوعات مقاله های ارسالی چه دستاوردی در پایان اجلاس برای شما به همراه دارد؟

بیشترین تاکید ی که  امسال بر آن داریم ، بر اساس شعار مقالات یعنی رسانه هوشمند ، رسانه آینده است که سعی داریم موضوعات مرتبطی را که در این مسیر است شناسائی کنیم و در فراخوان مقالات لحاظ کنیم و موضوعاتی که مطرح است به این سمت است که به علت ظهور و بروز فناوری های نوین و رسانه های نوین، باید هوشمندی را در کل چرخه ی تولید، توزیع و انتشارقرار دهیم و این هوشمندی می تواند از بخشهای اتوماسیون هوشمند باشد، توزیع هوشمند باشد و یا بخشهای مختلف چرخه را شامل شود.

تکنولوژی های نوینی که در این راستا است ازتکنولوژی های نوین مخابراتی مثل بحث نسل پنجم مخابرات، تکنولوژی اینترنت اشیاء ، تکنولوژی های بر مبنای بستر ابری که سازمان در این راستا درحال توسعه خود می باشد و لذا هم تکنولوژی های پردازشی را نیاز داریم و هم استاندارد سازی متادیتاها در سازمان را و ناچاراً باید به سمت این تکنولوژی های جهانی حرکت کند.