مصاحبه با مهدی خرم نژاد مدیرحراست معاونت توسعه و فناوری رسانه

بازگشت

هماهنگی های لازم با بخش های ستادی حراست انجام پذیرد. در این خصوص جلساتی با مهندس درجزی مسئول دبیرخانه اجلاس برگزار کردیم و ابعاد کار در حوزه های مدنظر سنجیده شد . خروجی این جلسات و نشست های مشترک منتج به 6 سرفصل گردید که از آن جمله آزاد بودن بازدید از نمایشگاه برای عموم، سهولت در ورود و خروج تجهیزات نمایشگاه توسط شرکت های مدعو، حضور فعال شرکت های خارجی در نمایشگاه ، حضور مدعوین خارجی جهت ارائه سمینارهای تخصصی، حضور مدعوین داخلی از قبیل ارگانهای مرتبط با معاونت و نهایتاً صدور کارت مخصوص اجلاس که تمامی کنترل ورود و خروج باید بر مبنای آن صورت گیرد، بود.

ادارات کل ستادیحراست شامل فیزیکی ، پرسنلی و مدیریت صدور کارت مؤثر در این موضوع هستند و طی جلسات مستقلی با هر سه حوزه و در حضور مهندس فهمی دبیر اجلاس توقعات و خواسته ها مطرح گردید علی الخصوص این موضوع که حساسیت به دلیل بین المللی بودن این اجلاس و حضور میهمانان خارجی بیشتر است.بنا شد در کنار تکریم شأن حضور میهمانان و مدعوین اعم از خارجی و داخلی،موضوع حیاتی بودن سایت سازمان هم در نظر گرفته شود که قطعاً لحاظ کردن این دو موضوع در کنار هم نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. لذا باید علاوه بر تأیید صلاحیت میهمانان خارجی و حفظ جایگاه آنان موضوع تسهیل رفت و آمد آنان در نظر گرفته شود.

با بررسی های انجام شده تعداد و سطح افراد مدعو دسته بندی و مشخص شد. در حال حاضر سیر تایید صلاحیت و مراحل صدور کارت برای عمده میهمانان خارجی پس از اخذ گذرنامه ها و ... انجام شده است.

بخش دیگری از کار، میهمانان داخلی هستند که در دسته بندی هایی اعم از میهمانان رسمی، دانشجویان، شرکتها و مؤسساتی که خواهان بر پایی نمایشگاه هستند و نیز بازدید عموم که در این بخش با توجه به جایگاه صدا و سیما و محدودیت های خاصی که وجود دارد نیازمند کار بیشتر و بررسی دقیق تر بود که به حمدا... با بکارگیری راهکاری مناسب سعی بر آن است که تمام افرادی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند و افرادی که تا روزهای آخر معرفی می شوند برای تردد مشکلی بوجود نیاید. همچنین برای روز اجلاس تدبیری اندیشیده ایم تا افرادی که در همان روز اجلاس به درب ورودی همایشها مراجعه می کنند هم با رعایت ملاحظات امنیتی مربوطه و با هماهنگی حراست امکان ورود و استفاده از همایش را داشته باشند.

با توجه به اینکه در محوطه جام جم بصورت عادی و روززانه کار رسانه در حال انجام است کلیه ورودها و خروج ها باید تابع شرایط و مقررات امنیتی و حفظ امنیت کل سازمان باشد. لذا هنگام دعوت از افراد، کارشناسان، خبرنگاران و دیگر میهمانان باید کلیه شرایط حراستی و امنیتی مجموعه لحاظ و در نظر گرفته شود که تمام این مراحل نیز براساس تعاملات لازم با حراست مرکزی و دبیرخانه اجلاس به جمع بندی نهایی رسیده و امیدواریم در اجلاس پیش رو بهترین نحوه تردد و حضور میهمانان با کمترین ضریب خطا بوجود آید.

اما موضوع دیگری که قابل تأمل بوده حضور دانشجویان دانشکده سازمان صدا و سیما ست که حضور آنها مهم و مورد تاکید بوده و باید برای تردد آنها چاره اندیشی می شد . لذا یک نمونه از کارتهایی که طراحی شده مختص دانشجویان دانشگاه سازمان است و مسیر تردد آنها درب سئول می باشد.همچنین برای تسهیل بهتر رفت و آمد میهمانان ساکن در هتل استقلال، دربی که ازقبل در این محل تعبیر شده بود طبق هماهنگی بعمل آمده ، محل آمد و شد میهمانان خواهد بود.

یکی از مشکلات موجود در اجلاس پیشین موضوع کارت و شکل و رنگ آن بود که امسال این کارتها مشابه کارتهای اجلاس و نمایشگاه بین المللی طراحی شده است نه کارتهای شناسایی معمولی. ما بخش خدماتی صدور کارت را به حوزه معاونت انتقال دادیم. البته بخش تائید صلاحیت و نصب هولوگرام مربوطه را در حوزه حراست می باشد که موجب سرعت کار می شود علی الخصوص در مورد میهمانانی که لحظات آخر به جمع اضافه می شوند. عمده بحثی که مد نظر ما است تسهیل بازدید عموم توأم با رعایت محدودیت های حفاظتی جام جم می باشد که با تسهیلات انجام شده سعی کردیم بازدید آسان تر شود.

در سال گذشته دبیرخانه اجلاس به طور مستقیم با هر کدام از بخشهای ستادی حراست سازمان تعامل کاری داشت که خود موجب طولانی شدن زمان و کاهش بازدهی برای پیشبرد امور بود ولی امسال این کار در مدیریت حراست معاونت متمرکز شده و امیدواریم از این طریق موارد زودتر و بهتر به نتیجه مطلوب برسد.

آنچه در خصوص کار مدیریت حراست معاونت در طول برگزاری اجلاس چهاردهم بیشتر مشهود خواهد بود و به نوعی حتی ارزش افزوده ای برای آن محسوب می شود ، بیشتر در نوع حضور و آمد و شد افرادی ست که به نوعی خارجی لحاظ می شوند چه خارج از سازمان و خارج از کشور، سعی شده علاوه بر اینکه احساس می کنند در محیطی با درجه امنیت بالا حضور دارند، حداکثر تکریم انجام شده و تسهیل رفت و آمد  آنها در نظر گرفته شود و انشا الله مدعوین و میهمانان گرامی بتوانند در اوج آرامش از فضای آموزشی ایجاد شده در متن و حاشیه اجلاس حداکثر بهره برداری لازم را بنمایند.

با توجه به نوع چشم اندازی که برای این اجلاس در نظر گرفته شده و حضور مدعوین خاص که دلیل بر اهمیت این اجلاس می باشد و همچنین با توجه به تجربه دوره قبل در برگزاری اجلاس ، فکر می کنم این اجلاس از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده و در سطح بالاتری برگزار شود.