لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس رضا بهادری

مهندس رضا بهادری پلان اتوماسیون رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی مولانا 10:30-12