لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس سعید مقیسه

مهندس سعید مقیسه بازار محتوای سازمان صدا و سیما فیض 14-15:30
ارائه رزومه فیلم