لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس سید محسن بلادیان

مهندس سید محسن بلادیان راهکارهای امنیت سیگنال رسانی با نگاه پدافند غیر عامل شیخ مفید 8:30-10
ارائه رزومه فیلم