لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس فتح الله پور

مهندس فتح الله پور نگرشی به طراحی سازه های سازمان صدا وسیما شیخ مفید 14-15:30
ارائه رزومه فیلم