لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس فرشید بهجت محمدی

مهندس فرشید بهجت محمدی سرویس های رسانه تعاملی در کنفرانس IBC 2017 مولانا 8:30-10