بازگشت به صفحه کامل

مهندس فهمی دبیر اجلاس چهاردهم

بازگشت

دکتر علیدادی، مهندس محمد فهمی حشیانی قائم مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه را به عنوان دبیر چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه انتخاب و معرفی نمود. شایان ذکر است که مهندس فهمی حشیانی تجربه موفق حضور و برپایی اجلاس سیزدهم را در کارنامه خود دارد.