گفت‌وگو با دبير كميته علمي چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

بازگشت

چهاردهمين اجلاس سراسري فناوري رسانه‌ملي  در حكم بهار رسانه‌ملي و شكوفايي خردورزي، دورانديشي، هم‌افزايي و نياز‌سنجي مديران فني اين مجموعه كاملاً تخصصي است؛ اجلاسي كه نشان دهنده عزمي راسخ به‌منظور دستيابي به دانش و فناوري‌هاي روز دنيا و استقرار در جايگاه فاخر علمي و توليدات صنعت رسانه خواهد بود. لذا به منظور آشنايي بيش‌تر با اعضاي كميته‌هاي مختلف اجلاس چهاردهم، در اين شماره با رضوانه صهبا، دبير كميته علمي اين اجلاس گفت‌و‌گو كرده‌ايم.
در خصوص كميته علمي و كاركرد آن توضيح دهيد؟
 يكي از اهداف مهم اجلاس فناوري رسانه، ارتقاي دانش همكاران و شركت‌كنندگان در اجلاس است تا بر اساس كسب دانش‌هاي نوين رسانه‌اي براي رسيدن به اهداف كلان سازمان و در راه تأمين نيازها و توسعه فضاهاي فعلي و آتي آن، نقشه راهي ايجاد شود. در اين راه بايد موضوعاتي مشخص شود كه بيان و پرداختن به آن موجب ايجاد دانش مورد نياز رسانه در درون سازمان و ذي‌نفعان مرتبط با آن شود يا فناوري‌هاي نويني كه سازمان در هر حوزه بايد به آن دست يابد را ترسيم كند و نقشه راه آن را ارائه دهد.
كميته علمي بر اساس اهدافي از جمله انتخاب موضوعات و محورهاي علمي اجلاس، تعيين سمينارهاي تخصصي، سخنران‌ها و موضوعات آن و غناي محتوايي شامل اطلاع‌رساني‌، مقالات‌، ورك شاپ‌ها و محتواهاي علمي توليد شده در اجلاس و بعد از آن تشكيل مي‌شود.
كميته علمي چه اهدافي را در اجلاس چهاردهم نشانه‌گذاري كرده است؟
تجربه اجلاس سيزدهم و شعار اجلاس چهاردهم "رسانه هوشمند، رسانه آينده" ما را به دو هدف مختلف رهنمون كرد و دو راهبرد جدي را براي اجلاس فرا روي ما قرار داد.
 هدف اول؛ ارتقاي وضعيت موجود است؛ يعني نگاهمان اين باشد كه  چه امكاناتي داريم و چه آيين‌نامه، چه ساختار جديد و چه كار نوآورانه‌اي مي‌تواند در بخش‌ها حاكم شود و نقشه راهي براي همكاران باشد‌. اين حركت موجب تعامل بين حوزه‌هاي تهران و مراكز و ارتقاي مناسب سطح فناوري رسانه مي‌شود.
 هدف دوم، علاوه بر مشاهده وضعيت موجود و تلاش براي بهبود آن، بايد در فكر ترسيم نقشه راهي مطمئن براي حضور موثر رسانه در رقابتي بين‌المللي باشد؛ مزيتي كه موجب حفظ و پايداري رسانه در عرصه رقابتي شود.
نگاه ما در محور دوم كاملاً بر اساس لبه‌هاي فناوري قابل حصول در رسانه يا فناوري‌هاي رقيب در رسانه است، تا نگرش تيم سازماني را به افق‌هاي دور رهنمون سازد.
 رسانه هوشمند، رسانه آينده بر آن تمركز دارد كه اگر مي‌خواهيد در دنياي رقابتي آينده حضور داشته باشيد، بايد در ارتقاي حوزه هاي مختلف، هوشمند باشيد و آينده پيش روي خود را تشخيص و مسير راه مناسب را ترسيم كنيد.
آيا اين ايده‌آل‌هاي رسانه‌اي، تفكراتي است كه كميته علمي براي اجلاس و مديران كلان سازمان ترسيم مي‌كند يا بالعكس؟
 معاونت توسعه و فناوري رسانه، طليعه‌دار و پيشاني فناوري در سازمان است. تا‌كنون نيز ايده‌دهنده و اجرا‌كننده پروژه‌هاي موفق توسعه سازمان، معاونت توسعه و فناوري رسانه بوده‌است، مثل ديجيتال‌سازي تلويزيوني، ارتقاي سيگنال‌رساني، اتوماسيون و فناوري‌هاي مجازي. نگاه ما در حوزه بهبود و ارتقاي وضعيت موجود بر اساس نقشه راه ترسيم شده، تمركز، دقت نظر و بررسي فناوري‌هاي روز دنيا‌ست. شايد لازم نباشد كه بعضي از اين موارد در سازمان انجام شود، ولي وقتي ما در محيط بزرگ‌تري قرار مي‌گيريم بايد چشم‌انداز نزديك و دور سازمان را تشخيص دهيم‌. بر اساس آن، برخي را بر‌مي‌گزينيم، برخي را بر اساس نياز تغيير مي‌دهيم و از برخي نيز به‌عنوان رقيب  يا اجتناب مي‌كنيم يا اينكه در مقابل آن راهبردهاي متناسب را در فضاي رقابتي به كار مي‌گيريم. آنچه در جلسات كميته راهبردي اجلاس بررسي مي‌شود و آنچه در كميته علمي بيان مي‌شود و در كميته راهبردي اجلاس به‌عنوان موضوعات اصلي بررسي شده‌، به موارد قابل‌اجرا در اجلاس خواهند رساند.

نقش و وظيفه اعضاي متخصص در كميته علمي چيست؟
 حوزه فناوري رسانه، حوزه‌هاي متنوعي دارد. از ساختارهاي رسمي و به عبارتي با قدمت برودكست گرفته تا ساختارهاي رسمي فعلي و با عمر كوتاه‌تري مثل برودبند و فضاي مجازي‌. هر كدام از حوزه‌ها حداقل به يك حوزه مرتبط فناوري رسانه تسلط دارند. در حوزه كاركردهاي اصلي رسانه سعي كرديم تا از افراد متبحري كه در بخش علمي و اجرايي شناخته شده هستند استفاده كنيم. اين افراد كاملاً براساس زنجيره كل رسانه انتخاب شده‌اند و از آن‌ها دعوت شده است. در اين اجلاس سعي كرديم تا در بخش‌هاي مختلف از كارشناسان خارج از سازمان هم استفاده كنيم. بر اين اساس هر كدام از منتخبان، راهبردهايي را كه رسانه در حوزه مرتبط با خود دارد، در اين كميته به اشتراك گذاشته و تيم حاضر در اين كميته علمي سعي دارند بهترين راهكار و بهترين راه حل را براي بررسي موضوعات با اولويت بالا يا كاربري بالا در اجلاس ارائه دهند. نكته شايان ذكر اين است كه موضوعات مورد نظر رسانه زياد است و قطعاً در اين زمان كوتاه نخواهيم توانست به همه آن‌ها بپردازيم، ولي سعي برآن است كه موضوعاتي را انتخاب كنيم كه بر فرآيند و مسير راه فعلي رسانه اثر‌گذار باشد.
مباحث سمينارها در اجلاس چهاردهم بيش‌تر حول چه محورهايي است؟
 با هماهنگي‌هايي كه با اداره كل تحقيقات و جهادخودكفايي انجام پذيرفته، محورهاي كلي اجلاس در حوزه محورهاي مقالات و محورهاي نشست‌ها و سخنراني‌ها يكسان و مشترك انتخاب شده است. اين موضوع فرصت خوبي به ما مي‌دهد تا بتوانيم هم از نظر محتواي علمي و مستندات مكتوب، كنفرانس را غني‌تر كنيم، هم از نگاه work shop ها و ديدگاه آن‌ها و هم از نگاه سخنراني‌ها و ارائه‌ها كه در دو محور فرآيندهاي موجود و فرآيندهاي آتي رسانه به آن پرداخته‌ايم. اطلاعات بيش‌تر در خصوص جزئيات موضوعات مورد نظر در سايت fani.irib.ir قابل‌رؤيت و مطالعه است.
آيا كميته علمي نسبت به مقالات نگاه مثبت و اثرگذاري دارد؟
 با توجه به تجربه سال گذشته و مذاكرات اوليه انجام شده براي اينكه ما در حوزه مقالات بتوانيم تخصصي‌تر از اجلاس سيزدهم به تحليل، دعوت، فراخوان، بررسي، ارزيابي و اعلام نتايج بپردازيم و استقبال بيش‌تري در حوزه داخل و خارج از كشور به‌وجود آيد، با هماهنگي‌هاي انجام شده، تيم مجزايي براي كميته مقالات معرفي شده است. به‌دليل اهميت كار، از استادان دانشگاهي معتبري دعوت و دست همكاري به‌سوي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور دراز كرده‌ايم. علاوه بر اين، مطمئن هستيم كه استقبال خوب و چشمگير همكارانمان را درحوزه مقالات شاهد خواهيم بود. البته قصد داريم دغدغه‌هاي رسانه را به مراكز تحقيقاتي و علمي نشر دهيم تا موجب پرورش و تربيت افرادي با تخصص و ديدگاه مرتبط با حوزه صنعت رسانه در دانشگاه باشيم و با تشكيل يك تيم تخصصي و حرفه‌اي در اداره‌كل تحقيقات و جهاد خودكفايي سعي در تمركز بيش‌تر بر روي مقالات داريم.