post image 3
 
 
 
محور اول
هوشمند سازی در فرآیندهای رسانه
راهکارهای یکپارچه سازی و ایمن سازی زیرساخت شبکه و مراکز داده در رسانه زنجیره اتوماسیون صدا و تصویر  راهکارهای نوین سیگنال رسانی ارائه محتوا و خدمات چند رسانه ای بر بسترهای نوین راهکارهای طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های تک فرکانسی ( SFN ) سکوی یکپارچه سازی نرم افزاری در رسانه
محور دوم
فناوری های نوین رسانه هوشمند
فناوری تولید محتوای نزدیک به واقعیت و فراتر از HD  تولید بر بستر IP  فناوری های نوین برودکست و برودبند ( FOBTV، HBBTV، 5G، LTE ) فرآیند و رویه های رصد و پایش فضای مجازی نقش رایانش ابری و شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) در چرخه کاری رسانه به کار گیری ابزارهای تحلیل محتوا و مخاطب در رسانه
هیئت علمی اجلاس
دکتر رضا علیدادیمهندس محمد فهمی دکتر محمد قنبری دکتر محمد رضا دوشابچی زاده دکتر محمد خوانساریدکتر مرتضی براریدکتر علی محمدیدکتر اصغر بهنام نیادکتر سید مرتضی موسویاندکتر محمد عسگریدکتر احمدرضا شرافتدکتر کمال محامد پور دکتر بابک حسین خلجدکتر حسین زارعیان مهندس سید حسن حسینی طباطبایی دکتر حمید بهروزی دکتر عباس محمدی