دکتر عسکری

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسکری

دکتر رضا علیدادی

مسئول کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر رضا علیدادی

خانم مهندس صهبا

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
مهندس صهبا

دکتر دوشابچی زاده

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر دوشابچی زاده

پرفسور قنبری

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
پرفسور قنبری

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

مهندس مصطفی التجائی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مصطفی التجائی

دکتر قندچی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
دکتر قندچی

مهندس پهلوانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس پهلوانی

مهندس بندری

مسئول کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بندری

امیر امیری

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
امیر امیری

مهندس عزتیان

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس عزتیان

مهندس نجفی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نجفی

مهندس روزبهانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس روزبهانی

مهندس کلاگر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس کلاگر

مهندس پورصابر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس پورصابر

مهندس نافذ

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نافذ

مهندس دامغانیان

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس دامغانیان

مهندس کبابیانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس کبابیانی

مهندس عزیزآبادی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس عزیزآبادی

مهندس باتمان قلیچ

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس باتمان قلیچ

مهندس نوابی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نوابی

مهندس مسرور

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مسرور

مهندس فرخ فر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرخ فر

مهندس خان میرزایی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس خان میرزایی

مهندس موسوی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس موسوی

سید حمیدرضا حسینی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
سید حمیدرضا حسینی

مصطفی درجزی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
مصطفی درجزی

رضا ابراهیمی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
رضا ابراهیمی

زاهده فرشاد

دبیر کمیته ارزیابی طرح ها، مقالات، نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
زاهده فرشاد

فرشید بهجت محمدی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
فرشید بهجت محمدی

بیژن ابوالحسنی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
بیژن ابوالحسنی

دکتر بهروزی

مسئول کمیته طرحها،مقالات و نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
دکتر بهروزی

محمد جواد بشری موحد

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
محمد جواد بشری موحد

حسین احمدی بدخش

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
حسین احمدی بدخش

حمزء حمیدی مقدم

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
حمزء حمیدی مقدم

محمد حسن بحرینی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
محمد حسن بحرینی

محمد بهدادفر

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
محمد بهدادفر

عاطفه تاج‌پور

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
عاطفه تاج‌پور

سپیده غندالی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
سپیده غندالی

فاطمه فلاحی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
فاطمه فلاحی

صدیقه بصیر جعفری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
صدیقه بصیر جعفری

شیرین قنبری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
شیرین قنبری

کیوان احمدی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
کیوان احمدی

مهدی لک کمری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهدی لک کمری

محی الدین مرادی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
محی الدین مرادی

جعفر منوچهریان

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
جعفر منوچهریان

مهندس صدقی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس صدقی

مجید فرخ‌فر

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
مجید فرخ‌فر

سیدحسین علوی سلطانی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
سیدحسین علوی سلطانی

محمدرضا فکرکن

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا فکرکن

ابولفضل صالحی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
ابولفضل صالحی

منوچهر آسنجرانی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
منوچهر آسنجرانی

روح الله شاطرپوری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
روح الله شاطرپوری

بهرام اسدی عزیزلو

عضو کمیته ارزیابی طرح ها، مقالات، نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
بهرام اسدی عزیزلو

حمید کاظمی

دبیر کمیته ارزیابی طرح ها، مقالات، نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
حمید کاظمی

رضا ابراهیمی

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
رضا ابراهیمی

ژاله عینی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
ژاله عینی

علی دهقانی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
علی دهقانی

علی جعفری طاهری

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
علی جعفری طاهری

بهنام مکوندی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
بهنام مکوندی

سید مجتبی حسینی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
سید مجتبی حسینی

مهندس اسدی عزیزلو

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس اسدی

مهندس صهبا

مسئول کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس صهبا

مهندس مغاریان

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مغاریان

مهندس رشوند

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس رشوند

مهندس فروتنی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس فروتنی

مهندس حسینی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس حسینی

مهندس فرشید بهجت محمدی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهجت محمدی

مهندس بیژن ابوالحسنی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس ابوالحسنی

مهندس رضا بهادری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهادری

مهندس مهدی سیاسی فر

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس سیاسی فر

مهندس محمد یادگاری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس یادگاری

مهندس علیرضا یادگاری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس یادگاری

مهندس افشار

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس افشار

مهندس بهدادفر

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهدادفر

مهندس درجزی

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس درجزی

احمد طوطی

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
احمد طوطی

عبدالرضا دانش پسند

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
عبدالرضا دانش پسند

فضل ا... قربانی فر

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
فضل ا... قربانی فر

خانم طهماسبی

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
خانم طهماسبی

Top