لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

جرج کلوس جاسپر

جرج کلوس جاسپر تولید محتوا بر پایه IP- تولید ابری، تولید از راه دور خواجه نصیر 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

مهندس ناصر شرفی

مهندس ناصر شرفی بررسی تکنولوژی های CDNو Cloud در صنعت Broadcasting مولانا 8:30-10

دکتر حامد شاه حسینی

دکتر حامد شاه حسینی داده های حجیم شیخ بهایی 14-15:30

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی راه اندازی و راهبری یک مرکز عملیات امنیت موفق فیض 8:30-10

مهندس محمد یحیی سلطانی

مهندس محمد یحیی سلطانی تاثیرات شبکه های تحویل محتوا و سرویس های ابری بر رشد کسب وکارهای جهانی وحوزه برودکست مولانا 8:30-10

مهندس علی ابوالفتحی

مهندس علی ابوالفتحی بررسی نیازمندیهای زیرساخت شبکه و مرکز داده درحوزه پخش محتوا مولانا 8:30-10

دکتر راهیل مهدیان طرقی

دکتر راهیل مهدیان طرقی یادگیری عمیق شیخ بهایی 14-15:30

دکتر علی اصغر بهنام نیا

دکتر علی اصغر بهنام نیا سازمان فراکتالی،سازمانی برای فردا(امن و مقاوم در برابر شوک های ویرانگر) فیض 8:30-10

مهندس عابدینی

مهندس عابدینی کاربرد انرژی تجدیدپذیر در سازمان (استفاده از روش های جدید تامین نور) شیخ بهایی 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

مهندس فتح الله پور

مهندس فتح الله پور نگرشی به طراحی سازه های سازمان صدا وسیما شیخ مفید 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

دکتر قندچی

دکتر قندچی اصول معماری سبز به همراه طراحی یک ساختمان سبز به عنوان مورد مطالعاتی شیخ مفید 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

هوگو باستس و خاویر انسیناس ریوس

هوگو باستس و خاویر انسیناس ریوس بهینه سازی چرخه کاری با سیستم BPM در اتوماسیون تلویزیونی عطار 8:30-10

مهندس بیژن ابوالحسنی

مهندس بیژن ابوالحسنی ارتباطات نوری پر سرعت شیخ مفید 8:30-10

مهندس شاهرخ خانزاده امیری

مهندس شاهرخ خانزاده امیری آشنایی با شبکه جهانی اینتلست عطار 14-15:30

دکتر جورگ راکسترو

دکتر جورگ راکسترو ارتباطات ماهواره ای -گامهای بعدی به سوی دنیای تمام IP عطار 14-15:30

کارلو کمیناسی

کارلو کمیناسی چرخه کاری و برنامه ریز منابع چندرسانه ای عطار 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

مهندس سعید منفرد

مهندس سعید منفرد تازه های اتوماسیون نظام مولانا 14-15:30

مهندس وحید رودسری

مهندس وحید رودسری پایش و کنترل انرژی با استفاده از فناوری IOT شیخ بهایی 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

محمد جواد حیدری جشوقانی

محمد جواد حیدری جشوقانی مقایسه نرخ بیت و کیفیت محتوا در تصاویر HDR و SDR فیض 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

مهندس رضا بهرامی

مهندس رضا بهرامی تازه های اتوماسیون تهران فراژه مولانا 14-15:30

مهندس سید محسن بلادیان

مهندس سید محسن بلادیان راهکارهای امنیت سیگنال رسانی با نگاه پدافند غیر عامل شیخ مفید 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

مهندس حسن افشار

مهندس حسن افشار تاثیر رایانش ابری در چرخه رسانه خواجه نصیر 14-15:30