لینک برنامه زمانی اجلاس روز دوم

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها فضای مجازی،فرصتها ،چالشها سالن ملاصدرا ساعت 14:30
ارائه رزومه فیلم

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها فضای مجازی،فرصتها ،چالشها سالن عمار ساعت 12:00
ارائه رزومه فیلم

دکتر محمدرضا عرب بافرانی

دکتر محمدرضا عرب بافرانی آینده فضای سایبری خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

مهندس سعید مقیسه

مهندس سعید مقیسه بازار محتوای سازمان صدا و سیما فیض 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

مهندس ابوالفضل آذری

مهندس ابوالفضل آذری استاندارد سازی و توسعه 2020 - (5G)IMT عطار 8:30-10

دارکو راتکاج

دارکو راتکاج روندهای فناوری در آینده برودکست عطار 10:30-12

مهندس مهدی سیاسی فر

مهندس مهدی سیاسی فر ماهواره های بر پایه نرم افزار عطار 14-15:30

میکا انترو کنروا

میکا انترو کنروا فناوری و سرویس های HBBTV مولانا 16-17:30

مهندس محمدصادق سلحشور

مهندس محمدصادق سلحشور اینترنت اشیا: آینده ملموس (لمس آینده) فیض 10:30-12

مهندس محمد کوهستانی

مهندس محمد کوهستانی تازه های اتوماسیون ساعت مولانا 14-15:30

مهندس ماسوری

مهندس ماسوری تازه های اتوماسیون اپاسای مولانا 14-15:30

مهندس مهدی ثنایی

مهندس مهدی ثنایی اتوماسیون ،کنترل و مونیتورینگ فرستنده های رادیویی شیخ بهایی 10:30-12

مهندس اصغر بحرانی

مهندس اصغر بحرانی علل بوجود آمدن پسیو اینترمدولاسیون در آنتن ها و راه حل های جلوگیری شیخ مفید 10:30-12

مهندس مصطفی التجائی

مهندس مصطفی التجائی افزایش زمان در دسترس تجهیزات شیخ مفید 14-15:30

مهندس مهدی توحیدی اصل

مهندس مهدی توحیدی اصل پایش تجهیزات فنیبا استفاده از میکروکامپیوتر ها شیخ مفید 14-15:30

خانم مهندس رزاقی

خانم مهندس رزاقی نظام آراستگی در انبار شیخ مفید 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

مهندس ییلاقی

مهندس ییلاقی بهداشت،ایمنی و محیط زیست شیخ مفید 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

لارنت اومر روسل

لارنت اومر روسل آینده فناوریهای سیگنال رسانی ماهواره ای عطار 14-15:30
ارائه رزومه فیلم

پروفسور محمد قنبری

پروفسور محمد قنبری HDR TV خواجه نصیر 8:30-10

خانم مهندس زاهده فرشاد

خانم مهندس زاهده فرشاد همگرایی بستر برودبند موبایل و برودکست شیخ مفید 10:30-12

دکتر ماساکازو ایواکی

دکتر ماساکازو ایواکی برودکست 8K و برنامه توکیو 2020 خواجه نصیر 8:30-10

مهندس فرشید بهجت محمدی

مهندس فرشید بهجت محمدی سرویس های رسانه تعاملی در کنفرانس IBC 2017 مولانا 8:30-10

دکتر محمدرضا نوری فرد

دکتر محمدرضا نوری فرد شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN): ضرورت اجتناب ناپذیر رسانه های نوین مولانا 8:30-10

گنار نسا

گنار نسا فناوریهای نوین برای ارسال رخدادهای مهم در شبکه های پرظرفیت IP خواجه نصیر 10:30-12
ارائه رزومه فیلم

مصطفی تولایی

مصطفی تولایی الگوی فراداده صدا در سیستم های اتوماسیون رادیویی و تلویزیونی مولانا 10:30-12

دکتر محسن رضایی

دکتر محسن رضایی سرویس های تعاملی سازمان و تعامل سازمان با اپراتورها فیض 14-15:30

دکتر مصطفی برهانی

دکتر مصطفی برهانی رسانه هوشمند و فناوریهایIOT فیض 10:30-12

توماس دلدن

توماس دلدن ارسال Video Streaming با کیفیت تضمین شده در بستر IP خواجه نصیر 10:30-12
ارائه رزومه فیلم

مهندس فرزاد پهلوانی

مهندس فرزاد پهلوانی سیستم پایش سنکرون شیخ بهایی 10:30-12

دکتر کوهیار مینو

دکتر کوهیار مینو روندهای فناوری در آینده برودکست عطار 10:30-12

مهندس رضا بهادری

مهندس رضا بهادری پلان اتوماسیون رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی مولانا 10:30-12